• slide-1
Ковани шини - 7423
Код: 7423
Тегло: 0.81 кг
Р-р: 25*12 cm
Ковани шини - 7424
Код: 7424
Тегло: 0.84 кг
Р-р: 28*12 cm.
Ковани шини - 7425
Код: 7425
Тегло: 0.93 кг
Р-р: 36*12 cm.
Ковани шини - 7426
Код: 7426
Тегло: 1.24 кг
Р-р: 45*15 cm.
Ковани шини - 7427
Код: 7427
Тегло: 1.43 кг
Р-р: 60*15 cm.
Ковани шини - 7428
Код: 7428
Тегло: 1.04 кг
Ковани шини - 7429
Код: 7429
Тегло: 1.12 кг
Ковани шини - 7430
Код: 7430
Тегло: 1.56 кг
Р-р: 45*15 cm.
Ковани шини - 7431
Код: 7431
Тегло: 1.73 кг
Р-р: 60*15 cm.
Ковани шини - 12607
Код: 12607
Тегло: 1.12 кг
Р-р: 13,5*11,5 cm.
Ковани шини - 12608
Код: 12608
Тегло: 1.56 кг
Р-р: 13*28 cm.
Ковани шини - 12609
Код: 12609
Тегло: 1.58 кг
Р-р: 13*28 cm.
Ковани шини - 12610
Код: 12610
Тегло: 2.17 кг
Р-р: 13*72 cm.
Ковани шини - 12611
Код: 12611
Тегло: 1.43 кг
Р-р: 15,5*25 cm.
Ковани шини - 12612
Код: 12612
Тегло: 1.98 кг
Р-р: 15,5*66 cm.
Ковани шини - 12613
Код: 12613
Тегло: 0.86 кг
Р-р: 3x21 cm.
Ковани шини - 12614
Код: 12614
Тегло: 0.85 кг
Р-р: 3x64.5 cm.
Ковани шини - 12615
Код: 12615
Тегло: 0.86 кг
Ковани шини - 12616
Код: 12616
Тегло: 0.85 кг
Ковани шини - 12619
Код: 12619
Тегло: 1.26 кг
Р-р: 16*36 cm.
Ковани шини - 12622
Код: 12622
Тегло: 1.62 кг
Р-р: 21*18 cm.
Ковани шини - 12623
Код: 12623
Тегло: 2.74 кг
Р-р: 26*57 cm.
Ковани шини - 12625
Код: 12625
Тегло: 1.46 кг
Р-р: 16*31,5 cm.
Ковани шини - 12626
Код: 12626
Тегло: 2.00 кг
Р-р: 20,5*30 cm.
Ковани шини - 12627
Код: 12627
Тегло: 1.33 кг
Р-р: 20,5*15 cm.
Ковани шини - 12628
Код: 12628
Тегло: 2.42 кг
Р-р: 21*64 cm.
Ковани шини - 12629
Код: 12629
Тегло: 1.96 кг
Р-р: 20,5*64 cm.
Ковани шини - 12635
Код: 12635
Тегло: 0.92 кг
Р-р: 5,5*80 cm.
Ковани шини - 12640
Код: 12640
Тегло: 1.17 кг
Р-р: 16.5x18.5 cm.
Ковани шини - 12642
Код: 12642
Тегло: 1.36 кг
Р-р: 15x80 cm.
Ковани шини - 12643
Код: 12643
Тегло: 1.39 кг
Р-р: 15x80 cm.
Ковани шини - 12644
Код: 12644
Тегло: 1.31 кг
Р-р: 12x80 cm.
Ковани шини - 12645
Код: 12645
Тегло: 1.18 кг
Р-р: 12x31 cm.
Ковани шини - 12647
Код: 12647
Тегло: 1.04 кг
Р-р: 14x38 cm.
Ковани шини - 12649
Код: 12649
Тегло: 2.34 кг

Ковани шини - 12650
Код: 12650
Тегло: 1.50 кг
Р-р: 21*27,5 cm.
Ковани шини - 12651
Код: 12651
Тегло: 1.85 кг
Р-р: 21*55 cm.
Ковани шини - 12700
Код: 12700
Тегло: 0.93 кг
Р-р: 1,2*80*14 cm.
Ковани шини - 12712
Код: 12712
Тегло: 1.32 кг
Р-р: 16*13*14 cm.
Ковани шини - 12713
Код: 12713
Тегло: 1.32 кг
Р-р: 16*13*14 cm.
Ковани шини - 12822
Код: 12822
Тегло: 1.56 кг
Ковани шини - 12823
Код: 12823
Тегло: 1.54 кг
Ковани шини - 12945
Код: 12945
Тегло: 0.14 кг
Код: 12945
Ковани шини - 12946
Код: 12946
Тегло: 0.14 кг

Ковани шини - 12946x100
Код: 12946x100
Тегло: 1.10 кг

Ковани шини - 14000
Код: 14000
Тегло: 1.24 кг
Р-р: 9*80 cm.
Ковани шини - 14001
Код: 14001
Тегло: 1.49 кг
Р-р: 9*80 cm.
Ковани шини - 19001
Код: 19001
Тегло: 0.25 кг
Р-р: 2,8*23,2 cm.
Ковани шини - 19002
Код: 19002
Тегло: 0.12 кг
Р-р: 2,5*21,1 cm.
Ковани шини - 19004x100
Код: 19004x100
Тегло: 1.12 кг

Ковани шини - 19411
Код: 19411
Тегло: 0.96 кг
Р-р: 52*11 cm.
Ковани шини - 19415
Код: 19415
Тегло: 1.76 кг
Р-р: 26*72 cm.
Ковани шини - 19435
Код: 19435
Тегло: 0.50 кг
Р-р: 1,2*40*10 cm.
Ковани шини - 19436
Код: 19436
Тегло: 0.49 кг
Ковани шини - 168071
Код: 168071
Тегло: 2.66 кг
Р-р: 23*23 cm.
Ковани шини - 168072
Код: 168072
Тегло: 3.90 кг
Р-р: 23*64 cm.
Ковани шини - 168074
Код: 168074
Тегло: 1.89 кг
Р-р: 17x17 cm.
Ковани шини - 168075
Код: 168075
Тегло: 2.27 кг
Р-р: 17x34 cm.
Ковани шини - 168076
Код: 168076
Тегло: 2.22 кг
Р-р: 14x57.5 cm.
Ковани шини - 312101
Код: 312101
Тегло: 1.10 кг
Р-р: 3*6,5 cm.
Ковани шини - 312101-h
Код: 312101-h
Тегло: 1.15 кг
Р-р: 3*6,5 cm.
Ковани шини - 312102
Код: 312102
Тегло: 0.86 кг
Р-р: 3*6,5 cm.
Ковани шини - 312103
Код: 312103
Тегло: 1.24 кг
Р-р: 3*13 cm.
Ковани шини - 312103-h
Код: 312103-h
Тегло: 1.15 кг
Р-р: 3*13 cm.
Ковани шини - 312104
Код: 312104
Тегло: 1.12 кг
Р-р: 3*13 cm.
Ковани шини - 312105
Код: 312105
Тегло: 1.03 кг
Р-р: 2,5*13,5 cm.
Ковани шини - 312105-h
Код: 312105-h
Тегло: 0.94 кг
Р-р: 2,5*13,5 cm.
Ковани шини - 312106
Код: 312106
Тегло: 0.84 кг
Р-р: 2,6*13,5 cm.
Ковани шини - 312107
Код: 312107
Тегло: 1.02 кг
Р-р: 2,5*10 cm.
Ковани шини - 312107-h
Код: 312107-h
Тегло: 1.13 кг
Р-р: 2,5*10 cm.
Ковани шини - 312108
Код: 312108
Тегло: 0.87 кг
Р-р: 2,6*10 cm.
Ковани шини - 312109
Код: 312109
Тегло: 1.14 кг
Р-р: 3*12 cm.
Ковани шини - 312109-h
Код: 312109-h
Тегло: 1.15 кг
Р-р: 3*12 cm.
Ковани шини - 312110
Код: 312110
Тегло: 0.94 кг
Р-р: 3*13 cm.
Ковани шини - 312111
Код: 312111
Тегло: 1.33 кг
Р-р: 3,5*20 cm.
Ковани шини - 312111-h
Код: 312111-h
Тегло: 1.35 кг
Р-р: 3,5*20 cm.
Ковани шини - 312112
Код: 312112
Тегло: 1.03 кг
Р-р: 3,7*20 cm.
Ковани шини - 312113
Код: 312113
Тегло: 1.79 кг
Р-р: 5,3*20 cm.
Ковани шини - 312114
Код: 312114
Тегло: 1.41 кг
Р-р: 5,7*20 cm.
Ковани шини - 312116
Код: 312116
Тегло: 0.86 кг
Р-р: 3*8,5 cm.
Ковани шини - 312117
Код: 312117
Тегло: 1.02 кг
Р-р: 3*8,5 cm.
Ковани шини - 312119
Код: 312119
Тегло: 1.07 кг
Р-р: Постове(Колове)
Ковани шини - 312120
Код: 312120
Тегло: 0.92 кг
Р-р: Постове(Колове)
Ковани шини - 312121
Код: 312121
Тегло: 1.26 кг
Р-р: Постове(Колове)
Ковани шини - 312122
Код: 312122
Тегло: 1.10 кг
Р-р: Постове(Колове)
Ковани шини - 312123
Код: 312123
Тегло: 1.09 кг
Р-р: Постове(Колове)
Ковани шини - 312124
Код: 312124
Тегло: 0.87 кг
Р-р: Постове(Колове)
Ковани шини - 312125
Код: 312125
Тегло: 1.14 кг
Р-р: Постове(Колове)
Ковани шини - 312126
Код: 312126
Тегло: 1.46 кг
Р-р: Постове(Колове)
Ковани шини - 312127
Код: 312127
Тегло: 1.09 кг
Р-р: Постове(Колове)
Ковани шини - 312201
Код: 312201
Тегло: 1.28 кг
Р-р: 3*51 cm.
Ковани шини - 312201-h
Код: 312201-h
Тегло: 1.42 кг
Р-р: 3*51 cm.
Ковани шини - 312202
Код: 312202
Тегло: 1.07 кг
Р-р: 3*51 cm.
Ковани шини - 312203
Код: 312203
Тегло: 1.65 кг
Р-р: 3*58 cm.
Ковани шини - 312203-h
Код: 312203-h
Тегло: 1.82 кг
Р-р: 3*58 cm.
Ковани шини - 312204
Код: 312204
Тегло: 1.54 кг
Р-р: 3*58 cm.
Ковани шини - 312205
Код: 312205
Тегло: 1.20 кг
Р-р: 2,5*59 cm.
Ковани шини - 312205-h
Код: 312205-h
Тегло: 1.30 кг
Р-р: 2,5*59 cm.
Ковани шини - 312206
Код: 312206
Тегло: 1.00 кг
Р-р: 2,6*60 cm.
Ковани шини - 312207
Код: 312207
Тегло: 1.27 кг
Р-р: 2,5*58 cm.
Ковани шини - 312207-h
Код: 312207-h
Тегло: 1.38 кг
Р-р: 2,5*58 cm.
Ковани шини - 312208
Код: 312208
Тегло: 1.02 кг
Р-р: 2,6*57 cm.
Ковани шини - 312209
Код: 312209
Тегло: 1.44 кг
Р-р: 3*58 cm.
Ковани шини - 312209-h
Код: 312209-h
Тегло: 1.57 кг
Р-р: 3*58 cm.
Ковани шини - 312210
Код: 312210
Тегло: 1.17 кг
Р-р: 3*58 cm.
Ковани шини - 312211
Код: 312211
Тегло: 1.80 кг
Р-р: 3,5*65 cm.
Ковани шини - 312211-h
Код: 312211-h
Тегло: 1.80 кг
Р-р: 3,5*65 cm.
Ковани шини - 312212
Код: 312212
Тегло: 1.39 кг
Р-р: 3,7*65 cm.
Ковани шини - 312213
Код: 312213
Тегло: 2.71 кг
Р-р: 5,3*65 cm.
Ковани шини - 312214
Код: 312214
Тегло: 2.10 кг
Р-р: 5,7*65 cm.
Върхове - 2001
Код: 2001
Тегло: 5.54 кг
Върхове - 2006
Код: 2006
Тегло: 6.60 кг
Върхове - 4820(02-04-51)
Код: 4820(02-04-51)
Тегло: 6.80 кг
Върхове - 12950
Код: 12950
Тегло: 0.42 кг
Р-р: 4x13 cm.
Върхове - 12951
Код: 12951
Тегло: 0.13 кг
Р-р: 3,2*15 cm.
Върхове - 12951x100
Код: 12951x100
Тегло: 1.09 кг
Върхове - 12952
Код: 12952
Тегло: 0.06 кг
Р-р: 2,5*13 cm.
Върхове - 12953
Код: 12953
Тегло: 0.16 кг
Р-р: 3*16,5 cm.
Върхове - 12954
Код: 12954
Тегло: 0.19 кг
Р-р: 1,2*20 cm.

Върхове - 12954x100
Код: 12954x100
Тегло: 1.09 кг


Върхове - 12955
Код: 12955
Тегло: 0.18 кг
Р-р: 1,2*20 cm.

Върхове - 12955x100
Код: 12955x100
Тегло: 1.08 кг
Върхове - 12956
Код: 12956
Тегло: 0.44 кг
Р-р: 3x13 cm.
Върхове - 12957
Код: 12957
Тегло: 0.09 кг


Върхове - 12957x100
Код: 12957x100
Тегло: 1.05 кг


Върхове - 12958
Код: 12958
Тегло: 0.17 кг
Върхове - 12969
Код: 12969
Тегло: 0.13 кг
Р-р: 3*15 cm.
Върхове - 12969x100
Код: 12969x100
Тегло: 1.14 кг
Върхове - 13140
Код: 13140
Тегло: 0.50 кг


Върхове - C-13140
Код: C-13140
Тегло: 0.50 кг


Върхове - 13180
Код: 13180
Тегло: 0.92 кг

Върхове - 13280
Код: 13280
Тегло: 0.98 кг

Върхове - 14945
Код: 14945
Тегло: 0.19 кг
Върхове - 14946
Код: 14946
Тегло: 0.19 кг
Върхове - 14951
Код: 14951
Тегло: 0.17 кг
Р-р: 3,5*15 cm.
Върхове - 14957
Код: 14957
Тегло: 0.12 кг
Върхове - 14969
Код: 14969
Тегло: 0.19 кг
Р-р: 3,3*15 cm.
Върхове - 16951
Код: 16951
Тегло: 0.22 кг
Р-р: 4*15,5 cm.
Върхове - 16957
Код: 16957
Тегло: 0.15 кг
Върхове - 16969
Код: 16969
Тегло: 0.25 кг
Р-р: 3,7*15 cm.
Върхове - 17182
Код: 17182
Тегло: 12.33 кг
Върхове - 17182/1
Код: 17182/1
Тегло: 2.27 кг
Върхове - 17300-TM
Код: 17300-TM
Тегло: 4.20 кг
Върхове - 18201
Код: 18201
Тегло: 1.12 кг
Р-р: 4x19 cm.
Върхове - 18202
Код: 18202
Тегло: 0.24 кг
Р-р: 3x12.5 cm.
Върхове - 18203
Код: 18203
Тегло: 0.34 кг
Р-р: 6.5x14.5 cm.
Върхове - 18204
Код: 18204
Тегло: 0.14 кг
Р-р: 5.5x12.5 cm.
Върхове - 18205
Код: 18205
Тегло: 0.50 кг
Р-р: 7x18.5 cm.
Върхове - 18206
Код: 18206
Тегло: 0.30 кг
Р-р: 6.5x16 cm.
Върхове - 18207
Код: 18207
Тегло: 0.24 кг
Р-р: 4x12 cm.
Върхове - 18208
Код: 18208
Тегло: 0.24 кг
Р-р: 4x12 cm.
Върхове - 18209
Код: 18209
Тегло: 0.32 кг
Р-р: 6x14.5 cm.
Върхове - 18210
Код: 18210
Тегло: 0.61 кг
Р-р: 7.2x18 cm.
Върхове - 18211
Код: 18211
Тегло: 0.38 кг
Р-р: 6.5x15 cm.
Върхове - 18212
Код: 18212
Тегло: 0.31 кг
Р-р: 6.6x15.5 cm.
Върхове - 18213
Код: 18213
Тегло: 0.15 кг
Р-р: 6.5x10.5 cm.
Върхове - 18214
Код: 18214
Тегло: 0.22 кг
Р-р: 8x13.5 cm.
Върхове - 18215
Код: 18215
Тегло: 0.31 кг
Р-р: 6.2x12.3 cm.
Върхове - 18216
Код: 18216
Тегло: 0.18 кг
Р-р: 7x11 cm.
Върхове - 18217
Код: 18217
Тегло: 0.19 кг
Р-р: 6x12 cm.
Върхове - 18218
Код: 18218
Тегло: 0.13 кг
Р-р: 6x11 cm.
Върхове - 18219
Код: 18219
Тегло: 0.36 кг
Р-р: 8.5x14 cm.
Върхове - 18220
Код: 18220
Тегло: 0.46 кг
Р-р: 5.5x14 cm.
Върхове - 18221
Код: 18221
Тегло: 0.97 кг
Р-р: 7x19 cm.
Върхове - 18222
Код: 18222
Тегло: 0.28 кг
Р-р: 6.7x12 cm.
Върхове - 18223
Код: 18223
Тегло: 0.67 кг
Р-р: 9.2x16 cm.
Върхове - 18224
Код: 18224
Тегло: 0.63 кг
Р-р: 8x18.5 cm.
Върхове - 18225
Код: 18225
Тегло: 0.18 кг
Р-р: 7x12.5 cm.
Върхове - 18226
Код: 18226
Тегло: 0.28 кг
Р-р: 9x16 cm.
Върхове - 18227
Код: 18227
Тегло: 0.24 кг
Р-р: 6x14 cm.
Върхове - 18229
Код: 18229
Тегло: 0.37 кг
Р-р: 6.5x12.5 cm.
Върхове - 18230
Код: 18230
Тегло: 0.23 кг
Р-р: 5.5x12 cm.
Върхове - 18231
Код: 18231
Тегло: 0.37 кг
Р-р: 5.5x12 cm.
Върхове - 18236
Код: 18236
Тегло: 0.17 кг
Р-р: 5.8x13 cm.
Върхове - 18237
Код: 18237
Тегло: 0.10 кг
Р-р: 3x8.8 cm.
Върхове - 18238
Код: 18238
Тегло: 0.27 кг
Р-р: 6.5x11 cm.
Върхове - 18239
Код: 18239
Тегло: 0.12 кг
Р-р: 2.1x10 cm.
Върхове - 168013
Код: 168013
Тегло: 0.12 кг
Р-р: 7*12 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1501
Код: 1501
Тегло: 0.46 кг
Р-р: 0,2*2 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1502
Код: 1502
Тегло: 0.77 кг
Р-р: 0,25*2 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1503
Код: 1503
Тегло: 0.97 кг
Р-р: 0,25*2,5 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1504
Код: 1504
Тегло: 1.16 кг
Р-р: 0,25*3 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1505
Код: 1505
Тегло: 0.44 кг
Р-р: 0,4*1,4 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1510
Код: 1510
Тегло: 0.48 кг
Р-р: 0,4*1,4 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 80152
Код: 80152
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80172
Код: 80172
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80173
Код: 80173
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80174
Код: 80174
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80175
Код: 80175
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80176
Код: 80176
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80178
Код: 80178
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80321
Код: 80321
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 122100
Код: 122100
Тегло: 1.21 кг
Р-р: 5,5*49,5 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1501
Код: 1501
Тегло: 0.46 кг
Р-р: 0,2*2 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1502
Код: 1502
Тегло: 0.77 кг
Р-р: 0,25*2 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1503
Код: 1503
Тегло: 0.97 кг
Р-р: 0,25*2,5 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1504
Код: 1504
Тегло: 1.16 кг
Р-р: 0,25*3 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1505
Код: 1505
Тегло: 0.44 кг
Р-р: 0,4*1,4 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 1510
Код: 1510
Тегло: 0.48 кг
Р-р: 0,4*1,4 cm.
Ковани пръти (3-6метра) - 80152
Код: 80152
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80172
Код: 80172
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80173
Код: 80173
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80174
Код: 80174
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80175
Код: 80175
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80176
Код: 80176
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80178
Код: 80178
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 80321
Код: 80321
Тегло: 0.88 кг
Р-р: -
Ковани пръти (3-6метра) - 122100
Код: 122100
Тегло: 1.21 кг
Р-р: 5,5*49,5 cm.
Декоративни елементи - 1901x18
Код: 1901x18
Тегло: 0.02 кг
Р-р: 1.8x1.8 cm.
Декоративни елементи - 1902
Код: 1902
Тегло: 0.01 кг
Р-р: 2,2*4 cm.
Декоративни елементи - 2002
Код: 2002
Тегло: 0.54 кг
Декоративни елементи - 2003
Код: 2003
Тегло: 1.19 кг
Декоративни елементи - 2004
Код: 2004
Тегло: 2.61 кг
Декоративни елементи - 2005
Код: 2005
Тегло: 2.63 кг
Декоративни елементи - 12207
Код: 12207
Тегло: 2.51 кг
Р-р: 21*60 cm.
Декоративни елементи - 12210
Код: 12210
Тегло: 1.78 кг
Р-р: 16,5*28 cm.
Декоративни елементи - 19128
Код: 19128
Тегло: 0.75 кг
Декоративни елементи - 19203
Код: 19203
Тегло: 2.93 кг
Р-р: 35*80 cm.
Декоративни елементи - 19204
Код: 19204
Тегло: 0.63 кг
Р-р: 22,5*14 cm.
Декоративни елементи - 19205
Код: 19205
Тегло: 1.53 кг
Р-р: 35*80 cm.
Декоративни елементи - 19206
Код: 19206
Тегло: 0.43 кг
Р-р: 22,5*14,5 cm.
Декоративни елементи - 19208
Код: 19208
Тегло: 0.58 кг
Р-р: 22*14,5 cm.
Декоративни елементи - 19209
Код: 19209
Тегло: 0.47 кг
Р-р: 22,5*12 cm.
Декоративни елементи - 19211
Код: 19211
Тегло: 0.42 кг
Р-р: 21*14,5 cm.
Декоративни елементи - 19213
Код: 19213
Тегло: 1.12 кг
Р-р: 55*37 cm.
Декоративни елементи - 19214
Код: 19214
Тегло: 2.25 кг
Р-р: 30*80 cm.
Декоративни елементи - 19215
Код: 19215
Тегло: 0.48 кг
Р-р: 23,5*14 cm.
Декоративни елементи - 19216
Код: 19216
Тегло: 0.48 кг
Р-р: 21,5*15 cm.
Декоративни елементи - 19217
Код: 19217
Тегло: 1.20 кг
Р-р: 30*80 cm.
Декоративни елементи - 19218
Код: 19218
Тегло: 0.27 кг
Р-р: 21,5*13,5 cm.
Декоративни елементи - 19219
Код: 19219
Тегло: 0.27 кг
Р-р: 22,5*13,5 cm.
Декоративни елементи - 19221
Код: 19221
Тегло: 0.77 кг
Р-р: 34*17 cm.
Декоративни елементи - 126701
Код: 126701
Тегло: 0.84 кг
Р-р: 14,5*40 cm.
Декоративни елементи - 126702
Код: 126702
Тегло: 0.78 кг
Р-р: 14,5*40 cm.
Декоративни елементи - 126703
Код: 126703
Тегло: 0.96 кг
Р-р: 14,5*57,5 cm.
Декоративни елементи - 201012
Код: 201012
Тегло: 0.56 кг
Р-р: 20,5*8 cm.
Декоративни елементи - 201013
Код: 201013
Тегло: 1.06 кг
Р-р: 33*11 cm.
Декоративни елементи - C-231100
Код: C-231100
Тегло: 4.85 кг
Р-р: Постове(Колове)
Декоративни елементи - 1901x18
Код: 1901x18
Тегло: 0.02 кг
Р-р: 1.8x1.8 cm.
Декоративни елементи - 1902
Код: 1902
Тегло: 0.01 кг
Р-р: 2,2*4 cm.
Декоративни елементи - 2002
Код: 2002
Тегло: 0.54 кг
Декоративни елементи - 2003
Код: 2003
Тегло: 1.19 кг
Декоративни елементи - 2004
Код: 2004
Тегло: 2.61 кг
Декоративни елементи - 2005
Код: 2005
Тегло: 2.63 кг
Декоративни елементи - 12207
Код: 12207
Тегло: 2.51 кг
Р-р: 21*60 cm.
Декоративни елементи - 12210
Код: 12210
Тегло: 1.78 кг
Р-р: 16,5*28 cm.
Декоративни елементи - 19128
Код: 19128
Тегло: 0.75 кг
Декоративни елементи - 19203
Код: 19203
Тегло: 2.93 кг
Р-р: 35*80 cm.
Декоративни елементи - 19204
Код: 19204
Тегло: 0.63 кг
Р-р: 22,5*14 cm.
Декоративни елементи - 19205
Код: 19205
Тегло: 1.53 кг
Р-р: 35*80 cm.
Декоративни елементи - 19206
Код: 19206
Тегло: 0.43 кг
Р-р: 22,5*14,5 cm.
Декоративни елементи - 19208
Код: 19208
Тегло: 0.58 кг
Р-р: 22*14,5 cm.
Декоративни елементи - 19209
Код: 19209
Тегло: 0.47 кг
Р-р: 22,5*12 cm.
Декоративни елементи - 19211
Код: 19211
Тегло: 0.42 кг
Р-р: 21*14,5 cm.
Декоративни елементи - 19213
Код: 19213
Тегло: 1.12 кг
Р-р: 55*37 cm.
Декоративни елементи - 19214
Код: 19214
Тегло: 2.25 кг
Р-р: 30*80 cm.
Декоративни елементи - 19215
Код: 19215
Тегло: 0.48 кг
Р-р: 23,5*14 cm.
Декоративни елементи - 19216
Код: 19216
Тегло: 0.48 кг
Р-р: 21,5*15 cm.
Декоративни елементи - 19217
Код: 19217
Тегло: 1.20 кг
Р-р: 30*80 cm.
Декоративни елементи - 19218
Код: 19218
Тегло: 0.27 кг
Р-р: 21,5*13,5 cm.
Декоративни елементи - 19219
Код: 19219
Тегло: 0.27 кг
Р-р: 22,5*13,5 cm.
Декоративни елементи - 19221
Код: 19221
Тегло: 0.77 кг
Р-р: 34*17 cm.
Декоративни елементи - 126701
Код: 126701
Тегло: 0.84 кг
Р-р: 14,5*40 cm.
Декоративни елементи - 126702
Код: 126702
Тегло: 0.78 кг
Р-р: 14,5*40 cm.
Декоративни елементи - 126703
Код: 126703
Тегло: 0.96 кг
Р-р: 14,5*57,5 cm.
Декоративни елементи - 201012
Код: 201012
Тегло: 0.56 кг
Р-р: 20,5*8 cm.
Декоративни елементи - 201013
Код: 201013
Тегло: 1.06 кг
Р-р: 33*11 cm.
Декоративни елементи - C-231100
Код: C-231100
Тегло: 4.85 кг
Р-р: Постове(Колове)